Logo Partido Verde Ecologista de México

Dip. Tyara Schleske de Ariño

Partido Verde Ecologista de México

Suplente : Marcia Alicia Fernández Piña

Distrito: IV

Cubículo: 9

Teléfono: (983) 832 2822 ext. 272

Correo Institucional: tyaraschleske@congresoqroo.gob.mx

Foto Dip. Tyara Schleske de Ariño
  • Ubicación en el Recinto

  • Ubicación del cubículo del Dip. Tyara Schleske de Ariño dentro del recinto
  • Intervenciones

  • En el Pleno

    5 videos

    add
  • Asistencias

  • add